Op zoek naar een school
in uw wijk?

U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Op zoek naar een school
in uw wijk?

U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Op zoek naar een school
in uw wijk?

U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Bent u op zoek naar een school in uw wijk, dan komt u uit bij De Wadden-Molenwijk!

Sinds 1975 een stabiele en betrouwbare school in het hart van Schalkwijk. Een school met kleine groepen en plaats voor nieuwe leerlingen. Wilt u een kijkje nemen in de school, wij maken graag een afspraak.

Contactgegevens

Waaraan herkent u ons?

Wij leren kinderen met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Door goed, actueel en adaptief onderwijs bereiden wij de leerlingen voor op hun plek in de wereld van morgen.

Het onderwijs op De Wadden

Ieder mens is uniek en van waarde. Wij hebben positieve verwachtingen van de ander. Vanuit dit perspectief benaderen wij leerlingen en gaan wij met elkaar om. Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te vergeven. Positief gedrag belonen wij. Negatief gedrag bespreken wij en tolereren wij niet. Vanuit deze gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat. Hierbinnen komen kinderen tot leren.

Goed om te weten

De schooldagen hebben een ochtend- en een middagprogramma. Tussen de middag kunnen leerlingen naar huis gaan of op school overblijven. In deze pauze doen de kinderen en leerkrachten nieuwe energie op voor de middaglessen. Sinds 2012 zijn wij een Gezonde School. Tijdens de ochtendpauze wordt er in de groepen fruit gegeten en water gedronken. We bieden standaard extra aanbod aan onze leerlingen in de vorm van een verlengde schooldag voor alle groepen en het Tussen Schools Atelier. Wat betreft School Ouder-Communicatie maken wij gebruik van Schoudercom, organiseren we koffieochtenden en het Waddenrestaurant.

Veilig

In een veilige en respectvolle schoolomgeving leren wij kinderen de kennis en vaardigheden die zij hierbij nodig hebben.

Persoonlijk

Wij geven maatwerk in begeleiding.

Actueel

Wij gebruiken eigentijdse methoden en materialen.

Betrokken

Wij trekken samen op met ouders omdat dat het kind ten goede komt.

Reflectie

We leren onze leerlingen kritisch terug te kijken op hun taak. In de klas noemen we dat spiegelkracht. Ook als team reflecteren we met elkaar om ons onderwijs te verbeteren.

Toekomst

Wij leggen een stevige basis. Via het spel in de kleutergroepen, de schoolbrede aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen, de lessen in rekenen en de zaakvakken zijn wij een toekomstgerichte school. Met een tien van de inspectie staan wij vooraan!

Laatste nieuws

Waddenfeest!

Wat was het afgelopen vrijdag gezellig! Na drie jaar hadden we eindelijk weer een Waddenfeest op het schoolplein. Gelukkig met mooi weer en veel vrolijke ouders en kinderen. Leuke spelletjes, muziek en optredens, henna, schmink en een springkussen en héél veel hapjes! Iedereen die heeft meegewerkt om er een feest van te maken...BEDANKT!

JINC TaalTrip

Vandaag was JINC weer op school om onze leerlingen van groep 5 een TaalTrip te geven. Het was een interessante en actieve les. De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd over het thema natuur. In de laatste 2 weken voor de zomervakantie gaan we die woorden zo veel mogelijk herhalen met behulp van het werkboekje en de lesdoos.

Koningsdag

Vandaag hebben alle leerlingen een vrolijke dag op school of het sportveld beleefd. Op school deden we mee aan de Konings-dans en volgden we een spelletjescircuit. Het plein kleurde oranje van alle vrolijke t-shirts, sjaaltjes en vlaggetjes.