Wat doen we nog meer?

In de groepen 7 en 8 worden HDT-lessen gegeven. HDT staat voor High Doses Tutoring en is een onderzoekproject van de Universiteit van Amsterdam. Geselecteerde leerlingen krijgen onder schooltijd extra uren rekenonderwijs van een vaste tutor. De kinderen die meedoen maken grote sprongen en komen daardoor verder.

Op woensdag gaat groep 1 t/m 5 tot 12.15 uur door. De meeste leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen mee aan de Verlengde Schooldag tot 13.30 uur.

Op vrijdagmiddag gaan ook de leerlingen van groep 2, 3 en 4 door tot 15.00 uur. Met deze extra tijd maken de kinderen meer leerkilometers.

Op dinsdag bieden wij het Tussen Schools Atelier aan. Alle leerlingen blijven dan tussen de middag op school. Ze nemen deel aan een atelier, waarin zij muziek maken, sporten, knutselen, puzzelen, koken of dansen. Zo maken de leerlingen kennis met een rijk cultureel aanbod. Na het atelier eet elke klas gezamenlijk de gezonde maaltijd die de kok samen met een groepje leerlingen bereid heeft.