Week van de Lentekriebels

Als het weer langer licht wordt en de zon vaker schijnt weten we dat de lente komt.

In de lente worden jonge dieren geboren en is er overal nieuw leven. Dat maakt kinderen nieuwsgierig...waar komen die vandaan, hoe groeit het én hoe werkt dat eigenlijk bij mensen? Waar komen baby's vandaan, hoe zit mijn eigen lijf in elkaar en wat verandert er als ik ouder word.

Allemaal vragen die in de week van de lentekriebels in alle klassen aandacht krijgen. Op een veilige manier, met respect voor ieders achtergrond en passend bij de leeftijd van de kinderen.

De groepen 7 en 8 krijgen een theatervoorstelling met gastlessen vanuit Kikid. Samen met de GGD is dit lespakket speciaal voor deze leeftijd samengesteld.

Voor ouders is er een online ouderavond door de GGD georganiseerd. Vanuit huis kunt u achter een PC of laptop meedoen en (ook anoniem) uw vragen stellen.

Wij hopen dat veel ouders deze informatieavond volgen. Wij weten namelijk dat het belangrijk is voor kinderen om te weten wie je bent en wat er verandert als je ouder wordt (en in de puberteit komt). Het is goed als kinderen bij hun ouders terecht kunnen met hun vragen. Deze informatieavond helpt ouders om goed met vragen van hun kind om te gaan.

Ander nieuws

Waddenfeest!

Wat was het afgelopen vrijdag gezellig! Na drie jaar hadden we eindelijk weer een Waddenfeest op het schoolplein. Gelukkig met mooi weer en veel vrolijke ouders en kinderen. Leuke spelletjes, muziek en optredens, henna, schmink en een springkussen en héél veel hapjes! Iedereen die heeft meegewerkt om er een feest van te maken...BEDANKT!

JINC TaalTrip

Vandaag was JINC weer op school om onze leerlingen van groep 5 een TaalTrip te geven. Het was een interessante en actieve les. De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd over het thema natuur. In de laatste 2 weken voor de zomervakantie gaan we die woorden zo veel mogelijk herhalen met behulp van het werkboekje en de lesdoos.

Koningsdag

Vandaag hebben alle leerlingen een vrolijke dag op school of het sportveld beleefd. Op school deden we mee aan de Konings-dans en volgden we een spelletjescircuit. Het plein kleurde oranje van alle vrolijke t-shirts, sjaaltjes en vlaggetjes.